Genom att surfa pÄ vÄr sida godkÀnner du vÄr anvÀndning av cookies enligt vÄr integritetspolicy samt vÄra regler och villkor.

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Version 1.0 daterat 21 Maj 2019

 1. INLEDNING

  NÀr du besöker noaccountcasino.com ("hemsida", "hemsidan") kan Mandalorian Technologies Ltd, ett bolag etablerat pÄ Malta, företagsregistreringsnummer C 75805 med registrerad adress pÄ The Bastions Office No. 2, Triq Emvin Cremona, Floriana FRN 1281, Malta ("Mandalorian Technologies, "vi", "oss", "vÄr") komma att insamla och behandla personuppgifter ("personuppgifter") om dig ("anvÀndaren", "kunden", "du", din").

  Denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") förklarar vilka personuppgifter Mandalorian Technologies insamlar frÄn anvÀndare av hemsidan och under vilka omstÀndigheter dessa uppgifter behandlas.

  GenomgÄende I denna integritetspolicy anvÀnds termen behandlas för att beskriva samtliga moment för hur dina personuppgifter hanteras dÀribland inhÀmtning, hantering, förvaring, delning, hÀmtning, anvÀndning, transferering och destruktion av information.

  "tillÀmpliga dataskyddslagar" innefattar, framförallt, Europaparlamentets och rÄdets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende pÄ behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sÄdana uppgifter och om upphÀvande av direktiv 95/46/EG (allmÀn dataskyddsförordning) (GDPR).

 2. VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

  Personuppgifter syftar pÄ information som kan direkt, eller indirekt identifiera en individ. Det innefattar Àven uppgifter som anses som kÀnsliga personuppgifter. Mandalorian Technologies insamlar personuppgifter frÄn följande kategorier:

  Registrerings och identifieringsuppgifter innefattar uppgifter som uppgetts vid registreringen av ett konto pÄ vÄr hemsida. Dessa uppgifter Àr förnamn, efternamn, bostadsadress, anvÀndarnamn eller motsvarande identifiering, födelsedatum, kön, land, arbete, sysselsÀttningsgrad, personnummer (för svenska anvÀndare), och information som Äterfinns i olika former av identifikationshandlingar som pass, identitetskort eller körkort.

  Kontaktuppgifter innefattar adress, e-postadress samt telefonnummer.

  Finansiella uppgifter innefattar betalningsalternativ, finansiella uppgifter, löneuppgifter, andra inkomst och förmögenhetsuppgifter, samt övriga uppgifter som förekommer pÄ kontoutdrag, lönebesked eller motsvarande dokumentation

  Transaktions- och betalningsdata innefattar uttags- och insÀttningsuppgifter, valutauppgifter, platsuppgifter, anvÀndarnamn eller motsvarande identifiering, insatser och spel spelade.

  Teknisk-/inloggningsdata innefattar IP adresser, inloggningsuppgifter, webblÀsare och version, tidszonsuppgifter och position, insticksmoduler till webblÀsare, operativsystem, plattform och annan teknologi du nyttjar för att nÄ hemsidan.

  Nyttjandedata innefattar information om hur du anvÀnder hemsidan, produkter och tjÀnster; som anvÀndaruppgifter eller motsvarande identifiering, sprÄk, plats, webblÀsardata, enheter anvÀnda, betallösning, spel spelade, tid spelat, och kampanjer som anvÀnts.

  Marknadsförings- och kommunikationsdata innefattar information om vilka preferenser du har gÀllandes mottagande av marknadsföring frÄn oss, samt annan information du delger oss i din kommunikation med oss.

  SÀrskilda data innefattar information om politiska förtroendeuppdrag eller offentliga uppdrag du innehar, information om tidigare brott, samt uppgifter om spelmissbruk för ansvarsfullt spelande.

 3. VARIFRÅN SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN?

  1. INFORMATION INSAMLAD FRÅN DIG

   Vi insamlar personuppgifter direkt frÄn dig nÀr du registrerar ett konto pÄ vÄr Hemsida, nÀr du interagerar med oss och nÀr du nyttjar vÄra tjÀnster. Detta innefattar information om dina besök till vÄr hemsida, som framgÄr av punkt 2 ovan, och information du frivilligt delat med oss eller gjort offentligt.

  2. INFORMATION INSAMLAD FRÅN TREDJE PART

   Mandalorian Technologies arbetar med olika affÀrspartners och andra organisationer sÄsom specialistföretag som tillhandahÄller verifieringstjÀnster, kreditupplysningsbyrÄer och bedrÀgeriförebyggande byrÄer.

   För svenska spelare, insamlas personuppgifter vid registrering genom bank ID. NÀr du registrerar dig med ditt personnummer kommer vissa personuppgifter att automatiskt lÀggas till din kundprofil. Dessa uppgifter innefattar förnamn, efternamn, bostadsadress och e-postadress.

 4. VARFÖR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER OCH PÅ VILKEN GRUND?

  Vi anvÀnder dina personuppgifter enligt gÀllandes rÀtt och endast I förutbestÀmt syfte. NÀr vi anvÀnder personuppgifter för vÄrt eller tredje parts berÀttigade intressen vÀger vi alltid dina rÀttigheter och intressen för skydd av personuppgifter mot vÄra, eller tredje parts, rÀttigheter och intressen.

  1. PERSONIFIERING OCH ANALYSERING AV VÅR INTERAKTION MED DIG

   NÀr du besöker vÄr hemsida sÄ kommer vi insamla och behandla dina personuppgifter för att bÀttre förstÄ dig som anvÀndare och för att göra vÄra interaktioner med dig mer personliga, exempelvis genom att visa produkter och tjÀnster vi tror att du Àr intresserad av, hantera vÄr risk, för att genomföra kundprofilering. Vi insamlar och behandlar Àven dina personuppgifter för att analysera anvÀndartrender och för statistisk analys.

   Den rÀttsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen Àr att behandling Àr nödvÀndig för att kunna genomföra vÄrt berÀttigade intresse att bÀttre förstÄ dig som en anvÀndare och för att personifiera vÄr interaktion med dig sÄ vi kan visa relevanta produkter och tjÀnster, enligt artikel 6.1 (f) GDPR.

  2. FÖRSE DIG MED INFORMATION SOM NYHETSBREV OCH PRESSMEDDELANDEN

   Om du har valt att motta eller prenumerera pÄ vÄra nyhetsbrev, pressmeddelanden eller motsvarande information om Mandalorian Technologies och dess affÀrsverksamhet och tjÀnster, eller efterfrÄgar sÄdan information en enstaka gÄng kommer vi behandla dina personuppgifter i syfte att förse dig med den efterfrÄgade informationen enligt artikel 6.1 (a) GDPR (att du har medgivit behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika syften).

  3. BESVARA DINA FRÅGOR OCH HANTERA GENERELLA SYNPUNKTER

   VÄr hemsida innehÄller möjlighet att kommunicera med oss för att exempelvis stÀlla frÄgor eller lÀmna synpunkter pÄ produkter och tjÀnster. Om du anvÀnder den funktionen kommer Mandalorian Technologies att behandla personuppgifter I syfte att kunna besvara frÄgor eller hantera synpunkter du sÀnt oss

   Den rÀttsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen av dina personuppgifter Àr att behandlingen Àr nödvÀndig i syfte att tillgodose vÄrt berÀttigade intresse att svara pÄ frÄgor och hantera synpunkter frÄn dig enligt artikel 6.1 (a) GDPR.

  4. HANTERA KLAGOMÅL RÖRANDES VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

   VÄr hemsida tillÄter dig att skicka in klagomÄl gÀllandes vÄra produkter och tjÀnster. Om du skulle skicka in ett sÄdan klagomÄl kommer Mandalorian Technologies att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna undersöka, hantera och besvara dina klagomÄl.

   Den rÀttsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen av dina personuppgifter Àr att behandlingen Àr nödvÀndig för att kunna efterleva den rÀttsliga skyldigheten att undersöka, hantera och besvara dina eventuella klagomÄl enligt artikel 6.1 © GDPR samt att kunna efterleva Hemsidans villkor enligt artikel 6.1(b) GDPR.

  5. REGISTERING AV PERSONLIGA ANVÄNDARKONTON OCH ERBJUDA SPELTJÄNSTER

   VÄr Hemsida tillÄter registrering av personliga anvÀndarkonton, Ätkomliga genom unika inloggningsuppgifter. Om du skapar ett konto kommer Mandalorian Technologies att hantera personuppgifter I syfte att skapa och hantera ditt personliga anvÀndarkonto, och tillhanda ha tilltrÀde till ditt konto innefattandes tillhandahÄllande av speltjÀnster, samt insÀttningar och uttag.

   Den rÀttsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen av dina personuppgifter Àr att behandlingen Àr nödvÀndig för att kunna efterleva Hemsidans villkor enligt artikel 6.1(b) GDPR.

  6. EFTERLEVA RÄTTSLIG SKYLLDIGHET

   Mandalorian Technologies behandlar personuppgifter I syfte att efterleva rÀttslig reglering exempelvis genom att sÀkerstÀlla din behörighet att vara kund, brottsförebyggande arbete, identifikation och kÀllverifikation av förmögenhet, ansvarsfullt spelande samt efterlevnad av skatte- och penningtvÀttslagstiftning.

   Den rÀttsliga grunden för behandling av personuppgifter Àr att behandlingen Àr nödvÀndig för rÀttslig efterlevnad enligt artikel 6.1 © GDPR.

  7. UPPRÄTTA, UTFÖRA OCH FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK

   Mandalorian Technologies kan komma att behandla personuppgifter I syfte att sÀkerstÀlla efterlevnad av vÄra allmÀnna villkor samt upprÀttande, utförandet och försvarandet av rÀttsliga ansprÄk under den osannolika hÀndelsen av tvist.

   Den rÀttsliga grunden för behandling av personuppgifter Àr att behandlingen Àr nödvÀndig för att kunna genomföra vÄrt berÀttigade intresse att upprÀtta, utföra och försvara rÀttsliga ansprÄk enligt artikel 6.1(f) GDPR.

 5. HUR LÄNGE KOMMER VI ATT BEHÅLLA DINA PERSONUPPGIFTER?

  Mandalorian Technologies kommer endast att bevara dina personuppgifter sÄ lÀnge som det Àr nödvÀndigt för behandling enligt denna integritetspolicy och för efterlevnad av rÀttsliga skyldigheter. Vi bevarar din information sÄ lÄnge som du Àr en kund hos oss och dÀrutöver en period efter det att du slutar nyttja vÄra tjÀnster, vanligtvis 10 Är efter det att ditt konto avslutats.

 6. DELNING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

  Mandalorian Technologies kan komma att dela dina personuppgifter med andra företag i Mandalorian Technologies group.

  Vi kan ocksÄ komma att lÀmna ut personuppgifter till tredje part som sÀljare och tjÀnsteleverantörer för behandling av personuppgifter enligt Mandalorian Technologies instruktioner. Om vi överför personuppgifter utanför EEA kommer vi sÀkerstÀlla att motsvarande skyddsÄtgÀrder vidtas genom kontrakt eller genom att sÀkerstÀlla att information endast överförs till lÀnder med motsvarande reglering av personuppgifter enligt bedömning av Europeiska kommissionen. Du Àr vÀlkommen att kontakta oss om du vill ha mer ingÄende information om överföring av personuppgifter till lÀnder utanför EEA.

 7. DINA RÄTTIGHETER

  1. RÄTT TILL ATT RÄTTA INFORMATIONEN

   Mandalorian Technologies vidtar ÄtgÀrder, I enlighet med gÀllandes personuppgiftsbestÀmmelser, för att sÀkerstÀlla att dina personuppgifter Àr korrekta, fullstÀndiga och uppdaterade. Om du identifierar att nÄgra av dina personuppgifter Àr otillrÀckliga, ofullstÀndiga eller inte korrekta, har du rÀtt att ha dina personuppgifter rÀttade. Vi förbehÄller oss rÀtten att verifiera eventuella nya uppgifter.

  2. RÄTT TILL ATT FÅ TILLGÅNG TILL INFORMATIONEN

   Du har rÀtt att kontakta oss för att fÄ bekrÀftat om huruvida vi hanterar nÄgra av dina personuppgifter. Du kan komma Ät de flesta uppgifter vi behandlar genom att logga in pÄ ditt konto. Ytterligare information gÀllandes behandling av dina personuppgifter kan efterfrÄgas genom att kontakta oss pÄ dpo@mandaloriantech.com.

  3. RÄTT ATT INVÄNDA

   Du har rÀtt att invÀnda mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Om du har accepterat att motta nyhetsbrev via e-post, kommer varje meddelande att innehÄlla en lÀttillgÀnglig funktion för att avsluta prenumerationen.

  4. RÄTT ATT RADERA

   Du har rÀtt att begÀra att Mandalorian Technologies ska radera dina personuppgifter under vissa omstÀndigheter, tillexempel dÄ dina personuppgifter inte lÀngre Àr nödvÀndiga för det syfte under vilka de ursprungligen inhÀmtades. Det kan förekomma rÀttsliga skyldigheter, som till exempel penningtvÀttlagar, vilket hindrar oss frÄn att radera vissa eller samtliga uppgifter vi behandlar omedelbart vid begÀran. Vi kommer dÄ att tillse att dina personuppgifter raderas sÄ fort som vi inte lÀngre Àr skyldiga att arkivera informationen.

  5. RÄTT ATT BEGRÄNSA BEHANDLING

   Du har rÀtt att begÀra att vi begrÀnsar behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta behandling av personuppgifter under vissa omstÀndigheter.

   Dessa omstÀndigheter innefattar nÀr behandlingen inte Àr legal, men du inte vill att dina personuppgifter ska raderas; nÀr vi inte lÀngre behöver behandla dina personuppgifter, men du begÀr att vi ska bevara dem för att försvara en rÀttslig fordran; och nÀr du vill sÀkerstÀlla korrektheten av dina personuppgifter.

  6. RÄTT ATT ÅTERKALLA MEDGIVANDE

   Du har rÀtt att, nÀr som helst, ta tillbaka ditt medgivande till behandling av dina personuppgifter under förutsÀttning att behandlingen av dina personuppgifter Àr baserad pÄ ditt samtycke. Som framgÄr av avsnitt 7.3, kan du enkelt avsluta mottagandet av direkt marknadsföring genom att nyttja "avsluta prenumeration" funktionen som finns vid varje meddelande.

  7. RÄTT TILL DATAPORTABILITET

   Du har rÀtt att fÄ ut de personuppgifter som du har gett oss, eller som vi insamlat under förutsÀttningen att personuppgifterna varit nödvÀndiga för att uppfylla vÄrt avtal med dig. VÄra villkor, vilket du accepterar nÀr du registrerar ett konto, sammanstÀller avtalsvillkoren och de tjÀnster vi erbjuder. Du kommer fÄ dina personuppgifter i ett strukturerat, allmÀnt anvÀnt och maskinlÀsbart format samt överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dÀr det Àr möjligt) utan att vi hindrar detta.

 8. KLAGOMÅL FÖR DINA UPPGIFTER TILL TILLSYNSORGAN

  Du har alltid rÀtt att framföra klagomÄl rörandes behandlingen av personuppgifter av Mandalorian Technologies till tillsynsmyndigheten, enligt art 77 GDPR. Du lÀmnar in klagomÄl till Maltas informations- och dataskyddskommissionÀr('IDPC'), som Àr den tillsynsmyndighet som Mandalorian Technologies lyder under.

 9. DATASÄKERHET

  Vi har vidtagit lÀmpliga tekniska, fysiska och organisatoriska ÄtgÀrder för att skydda dina personuppgifter frÄn obehörigas eller oavsiktlig förstörelse; Àndring eller utlÀmnande; missbrukande; skada; stöld eller oavsiktlig förlust; eller obehörig Ätkomst. Detta kompletteras av interna bestÀmmelser och rutiner som sÀkerstÀller att vÄra anstÀllda har tillrÀcklig trÀning och kunskap om integritetsskydd och informationssÀkerhet.

 10. ANVÄNDARKAKOR – VARFÖR INSAMLAR VI OCH BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

  Mandalorian Technologies anvÀnder internetkakor och andra teknologier för att insamla data om dig och dina enheter (exempelvis datorer eller mobilenheter) nÀr du besöker vÄr hemsida. För mer information rörandes nyttjandet av internetcookies vÀnligen se vÄr policy för internetcookies ("COOKIE POLICY")

 11. KONTAKTINFORMATON

  Om du har nÄgra frÄgor eller övriga synpunkter gÀllandes behandlingen av dina personuppgifter eller du vill nyttja dina rÀttigheter I förhÄllande till dessa vÀnligen kontakta Mandalorian Technologies genom kontaktuppgifterna nedan.

  Du kan kontakta vÄrt personskyddsombud ("DPO") genom att skicka epost till dpo@mandaloriantech.com.

  Personuppgiftsansvarig för personuppgifter Àr Mandalorian Technologies Ltd, registrerat pÄ Malta med företagsregistreringsnummer C 75805 med registrerad adress pÄ The Bastions Office No. 2, Triq Emvin Cremona, Floriana FRN 1281, Malta.

COOKIE POLICY

Version 1.0, daterad 21 May 2019

A. INTRODUKTION

Genom att anvÀnda vÄr webbsida godkÀnner du att anvÀnda cookies, som i sin tur anvÀnds för att ge dig en förbÀttrad och personaliserad spelupplevelse.

Denna cookie policy syftar till att förklara vad cookies Àr, hur dessa anvÀnds pÄ denna hemsida och hur anvÀndandet av cookies kan hanteras.

B. VAD ÄR EN COOKIE?

Cookies Àr en liten text fil som innehÄller en liten mÀngd information som sÀnds och lagras pÄ din enhet (persondator, smartphone, eller annan enhet som anvÀnds för att besöka vÄr hemsida). Dessa cookies Àr anvÀndbara för oss i syfte att urskilja dig frÄn andra anvÀndare genom att kÀnna igen din enhet. Mer information om cookies finner ni pÄ www.allaboutcookies.org.

C. ANVÄNDNIGN AV COOKIES PÅ WEBSIDAN

Vi anvÀnder oss av cookies av olika anledningar, som inkluderar men som inte Àr begrÀnsade till:

 1. TillhandahÄlla inloggning till ditt No Account Casino-konto;
 2. Erbjuda dig att vÀlja dina inloggningspreferenser;
 3. Samla in och monitorera information relaterad till de transaktioner som du gör pÄ vÄr websida;
 4. Förebygga bedrÀgerier; och
 5. Skydda din integritet.

Generellt anvÀnds cookies för att webbsidan ska fungera fullt ut, för att förbÀttra och förhöja din spelupplevelse, samt för att försÀkra oss om att de tjÀnster vi erbjuder dig Àr relevanta. AnvÀndandet av cookies faller inom ramen av följande kategorier:

 • Funktionalitet

Dessa cookies lagrar information som tillÄter oss att komma ihÄg dina preferencer, sÄ som ditt föredragna sprÄk; samt att förbÀttra din upplevelse, sÄ som att förebygga samma meddelande frÄn att förekomma flera gÄnger.

 • Analys

Dessa analytiska cookies tillÄter oss att kÀnna igen vÄra anvÀndare, rÀkna antalet anvÀndare, samt att se hur anvÀndare navigerar pÄ vÄr webbsida. Detta hjÀlper oss att förbÀttra vÄr webbsidas funktion i syfte att vara anvÀndarvÀnlig och erbjuda relevant information som Àr unik för anvÀndaren. SÄdana cookies tillÄter oss Àven att monitorera effektiviteten av vÄra annonser och information som vi visar.

DÄ och dÄ kan det förekomma att vi anvÀnder oss av nogrannt utvalda tredjeparts spÄrnings och/eller analytiska cookies för att hjÀlpa oss att förbÀttra vÄr webbsida och de tjÀnster som vi levererar till dig.

I de fall dÄ lÀnkar till en tredjepart tillhandahÄlls pÄ vÄr webbsida Àr det viktigt att notera att sÄdana webbsidor har dess egna integritets- och cookiepolicy som hanterar all typ av information som du tillhandahÄller dem. Dessa policies bör lÀsas innan du beslutar om du ska följa lÀnkar till tredjeparts webbsida frÄn vÄr hemsida.

 • Sessions hantering

Dessa Àr nödvÀndiga cookies som möjliggör korrekt hantering av vÄr webbsida. SÄdana cookies hanterar sessionsinformation och gör det möjligt för anvÀndare att navigera genom vÄr webbsida.

 • Förhinda bedrĂ€gerier

Dessa cookies lagrar information som hjÀlper oss att stoppa och förhindra bedrÀglig anvÀndning av vÄr webbplats.

 • SpĂ„rning och marknadsföring

Dessa cookies tillÄter oss att lagra information om hur anvÀndarna hittade och landade pÄ vÄr hemsida. Som ett resultat kan vi pÄ lÀmpligt sÀtt ersÀtta vÄra Affiliates. Vi anvÀnder sÄdan information för att mÀta effektiviteten i vÄr marknadsföring och för att förbÀttra reklamens relevans för dig. Utan dessa cookies kan du fortfarande anvÀnda vÄr hemsida och dess funktioner. Den visade annonseringen skrÀddarsys dock inte efter dina önskemÄl.

Cookie deklaration av Cookiebot:

Kategori: NödvÀndig (1)

NödvÀndiga cookies hjÀlper till att göra en webbplats anvÀndbar genom att möjliggöra grundlÀggande funktioner som sidnavigering och tillgÄng till sÀkra delar av webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.

Cookie NamnLeverantörSyfteTypLivslÀngd
JSESSIONIDnoaccountcasino.comBibehÄller anvÀndarens tillstÄnd vid flera sidförfrÄgningarHTTPSession

Kategori: Statistik (4)

Statistikkakor hjÀlper webbplatsÀgare att förstÄ hur besökare interagerar med webbplatser genom att samla och rapportera information anonymt.

Cookie NamnLeverantörSyfteTypLivslÀngd
_ganoaccountcasino.comRegistrerar ett unikt ID som anvÀnds för att generera statistisk data kring hur besökaren anvÀnder webbplatsen.HTTP2 Är
_gatnoaccountcasino.comAnvÀnds av Google Analytics för att begrÀnsa antalet förfrÄgningar frÄn klienter till serverHTTP1 dag
_gidnoaccountcasino.comRegistrerar ett unikt ID som anvÀnds för att generera statistisk data kring hur besökaren anvÀnder webbplatsen.HTTP1 dag
collectGoogle-analytics.comAnvÀnds för att skicka data till Google Analytics om besökarens enhet och beteende. Denna spÄrar besökaren över enheter och marknadsföringskanaler.PixelSession

Category: Marknadsföring (49)

Marknadsföringskakor anvÀnds för att spÄra besökare över webbplatser. Avsikten Àr att visa annonser som Àr relevanta och engagerande för den enskilda anvÀndaren och dÀrmed mer vÀrdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer.

Cookie NamnLeverantörSyfteTypLivslÀngd
_fbpnoaccountcasino.comAnvÀnds av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter som realtidsbudgivning frÄn tredje parts annonsörer.HTTP3 mÄnader
0adform.netOklassificeradHTTP1 dag
AA003atdmt.comSamlar information om besökarnas beteende pÄ flera webbplatser. Denna information anvÀnds pÄ webbsidan för att optimera annonserings relevans.HTTP3 mÄnader
ads/ga-audiencesGoogle.comAnvÀnds av Google AdWords för att Äterengagera besökare som sannolikt kommer att bli till kunder baserat pÄ besökarens beteende online och pÄ webbplatser.PixelSession
AdServer/Pugpubmatic.comStÀller in en tidstÀmpel för nÀr besökaren besökte webbplatsen. Detta anvÀnds för analytiska ÀndamÄl pÄ webbplatsen.PixelSession
ATNatdmt.comRiktar annonser baserat pÄ beteendeprofilering och geografiskt lÀge.HTTP2 Är
audiencespotxchange.comAnvÀnds för att avgöra om videoannonserna har visats korrekt pÄ webbplatsen. Det hÀr görs för att göra videoannonser effektivare och se till att besökaren inte visas samma annonser mer Àn vad som Àr tÀnkt. Kakan upptÀcker ocksÄ om besökaren har spÄrningsinstÀllningar.HTTP13 dagar
Cbidswitch.netReglera synkronisering av anvÀndaridentifiering och utbyte av anvÀndardata mellan olika annonstjÀnster.HTTP1 Är
Cadform.netAnvÀnds för att kontrollera om anvÀndarens webblÀsare stöder cookies.HTTP30 dagar
cidadform.netOptimerar annonsvisning baserat pÄ anvÀndarens kombinerade rörelse och olika annonsörsbud för visning av anvÀndarannonser.HTTP2 mÄnader
CMIDcasalemedia.comSamlar besökardata relaterade till anvÀndarens besök pÄ webbplatsen, till exempel antal besök, genomsnittlig tid pÄ webbplatsen och vilka sidor som har laddats, med syftet att visa riktade annonser.HTTP1 Är
CMPROcasalemedia.comSamlar in data om besökarnas beteende frÄn flera webbplatser för att presentera mer relevant annonsering. Detta gör det ocksÄ möjligt för webbplatsen att begrÀnsa antalet gÄnger som besökaren visas samma annons.HTTP3 mÄnader
CMPScasalemedia.comSamlar besökardata relaterade till anvÀndarens besök pÄ webbplatsen, till exempel antal besök, genomsnittlig tid pÄ webbplatsen och vilka sidor som har laddats, med syftet att visa riktade annonser.HTTP3 mÄnader
CMRUM3casalemedia.comSamlar besökardata relaterade till anvÀndarens besök pÄ webbplatsen, till exempel antal besök, genomsnittlig tid pÄ webbplatsen och vilka sidor som har laddats, med syftet att visa riktade annonser.HTTP1Är
CMSTcasalemedia.comSamlar besökardata relaterade till anvÀndarens besök pÄ webbplatsen, till exempel antal besök, genomsnittlig tid pÄ webbplatsen och vilka sidor som har laddats, med syftet att visa riktade annonser.HTTP1 dag
Cookies/googlede17a.comOklassificeradPixelSession
dspuuidsmartclip.netOklassificeradHTTP29 dagar
frfacebook.comAnvÀnds av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter som realtidsbudgivning frÄn tredje parts annonsörer.HTTP3 mÄnader
guidde17a.comAnvÀnds för att generera statistiska data pÄ vilka sidor anvÀndaren har besökt och hur ofta ett annonsklick leder antingen till ett köp eller andra ÄtgÀrder pÄ annonsörens webbplats.HTTP539 dagar
https://cx.atdmt.com/atdmt.comOklassificeradPixelSession
iopenx.netRegistrerar anonymiserad anvÀndardata, till exempel IP-adress, geografiskt lÀge, besökta webbplatser och vilka annonser anvÀndaren har klickat, i syfte att optimera annonsvisning baserat pÄ anvÀndarens rörelse pÄ webbplatser som anvÀnder samma annonsnÀtverk.HTTP1 Är
IDEdoubleclick.netAnvÀnds av Google DoubleClick för att registrera och rapportera webbplatsanvÀndarens ÄtgÀrder efter visning eller klickar pÄ en av annonsörens annonser i syfte att mÀta.HTTP1 Är
KRTBCOOKIE_#pubmatic.comRegistrerar ett unikt ID som identifierar en anvÀndares enhet under returbesök pÄ webbplatser som anvÀnder samma annonsnÀtverk. ID-numret anvÀnds för att tillÄta riktade annonser.HTTP29 dagar
oapi/idsyncsmaato.netOklassificeradPixelSession
partnerspotxchange.comOklassificeradPixelSession
psynsmartclip.netAnvÀnds i innehÄll med videoannonsering. Cookien begrÀnsar antalet gÄnger en besökare visas samma annonsinnehÄll. Kakan anvÀnds ocksÄ för att sÀkerstÀlla relevansen av videoannonsen till den specifika besökaren.HTTP29 dagar
PUBMDCIDpubmatic.comRegistrerar ett unikt ID som identifierar en anvÀndares enhet under returbesök pÄ webbplatser som anvÀnder samma annonsnÀtverk. ID-numret anvÀnds för att tillÄta riktade annonser.HTTP3 mÄnader
PugTpubmatic.comAnvÀnds för att bestÀmma hur mÄnga gÄnger kakorna har uppdaterats i besökarens webblÀsare. AnvÀnds för att optimera webbplatsens servereffektivitet.HTTP29 dagar
rumcasalemedia.comSamlar in data relaterad till anvÀndarens besök pÄ webbplatsen, till exempel antal besök, genomsnittlig tid pÄ webbplatsen och vilka sidor som har laddats, i syfte att visa riktade annonser.PixelSession
serving/cookie/matchadform.netAnvÀnds för att bestÀmma om besökaren ska presenteras för popup-annonsinnehÄll pÄ webbplatsen. Detta gör det ocksÄ möjligt för webbplatsen att upptÀcka om en adblocker Àr nÀrvarande i besökarens webblÀsare.PixelSession
setuid/appnexusde17a.comOklassificeradPixelSession
syncsmartclip.netSamlar in data om besökarnas beteende och interaktion. Detta anvÀnds för att optimera webbplatsen och göra reklam pÄ webbplatsen mer relevant.PixelSession
tap.phprubiconproject.comRegistrerar data om besökare som IP-adresser, geografiskt lÀge och annonsinteraktion. Denna information anvÀnds för att optimera annonseringen pÄ de webbplatser som anvÀnder Rubicon Project-tjÀnster.PixelSession
test_cookiedoubleclick.netAnvÀnds för att kontrollera om anvÀndarens webblÀsare stöder cookies.HTTP1 dag
trfacebook.comAnvÀnds av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter som realtidsbudgivning frÄn tredje parts annonsörer.PixelSession
tuuid360yield.comSamlar oidentifierbara data, som skickas till en oidentifierbar mottagare. Mottagarens identitet hÄlls hemlig av Perfect Privacy LLC.HTTP3 mÄnader
tuuidbidswitch.netRegistrerar om anvÀndaren har samtyckt till anvÀndningen av cookies.HTTP1 Är
tuuid_lu360yield.comSamlar ett unikt besökar-ID, vilket gör att Bidswitch.com kan spÄra besökaren pÄ flera webbplatser. Detta gör det möjligt för Bidswitch att optimera annonsrelevans och se till att besökaren inte ser samma annonser flera gÄnger.HTTP3 mÄnader
Tuuid_bidswitch.netSamlar ett unikt besökar-ID, vilket gör att Bidswitch.com kan spÄra besökaren pÄ flera webbplatser. Detta gör det möjligt för Bidswitch att optimera annonsrelevans och se till att besökaren inte ser samma annonser flera gÄnger.HTTP1 Är
uidadform.netRegistrerar ett unikt ID som kÀnner igen anvÀndarens webblÀsare nÀr du besöker webbplatser som anvÀnder samma annonsnÀtverk. Syftet Àr att optimera visning av annonser baserat pÄ anvÀndarens rörelser och olika annonsleverantörers bud för att visa anvÀndarannonser.HTTP2 mÄnader
ul_cb/match360yield.comAnvÀnds för att spÄra besökare pÄ flera webbplatser för att presentera relevant annonsering baserat pÄ besökarens preferenser.PixelSession
ul_cb/syncbidswitch.netSamlar information om besökarnas beteende pÄ flera webbplatser. Denna information anvÀnds pÄ hemsidan för att optimera annonsens relevans.PixelSession
um360yield.comOklassificeradHTTP3 mÄnader
umeh360yield.comAnvÀnds för att spÄra besökare pÄ flera webbplatser för att presentera relevant annonsering baserat pÄ besökarens preferenser.HTTP3 mÄnader
unruly_m#unrulymedia.comOklassificeradHTTP6 dagar
UserMatch.ashxatemda.comSamlar in data om anvÀndarens besök pÄ webbplatsen, till exempel vilka sidor som lÀses. Den inspelade data anvÀnds för att rikta annonser.PixelSession
uuidsmartclip.netDenna cookie anvÀnds för att optimera annonsrelevans genom att samla besökardata frÄn flera webbplatser - detta utbyte av besökardata tillhandahÄlls vanligtvis av en tredje parts datacenter eller annonsutbyte.HTTP29 dagar
Uuid2adnxs.comRegistrerar ett unikt ID som identifierar en ÄtervÀndande anvÀndares enhet. ID-numret anvÀnds för riktade annonser.HTTP3 mÄnader
w/1.0/sdopenx.netRegistrerar data om besökare som IP-adresser, geografi och reklaminteraktion. Denna information anvÀnds för att optimera annonseringen pÄ webbplatser som anvÀnder OpenX.net-tjÀnster.PixelSession

Kategori: Oklassificerade (2)

Oklassificerade cookies Àr cookies som vi hÄller pÄ att klassificera, tillsammans med leverantörerna av enskilda cookies.

Cookie NamnLeverantörSyfteTypLivslÀngd
0d8298c9-f1d7-4701-8065-bdcd851a604bnoaccountcasino.comOklassificeradHTMLBestÀndig
DepositButtonNamenoaccountcasino.comOklassificeradHTTP29 dagar

D. HANTERING AV COOKIES

Du kan hantera eller ta bort eventuella cookies som redan finns lagrade pÄ din enhet eller stoppa cookies som spÄrar dina webbmönster pÄ vÄr webbplats. Du kan göra detta genom att besöka din webblÀsares sekretessinstÀllningar och radera och/eller eventuella befintliga cookies som du vill.

VÀnligen observera att om du tar bort vÄra befintliga cookies eller inaktiverar vÄra framtida cookies betyder det att du kanske inte kan komma Ät vissa delar eller funktioner pÄ vÄr webbplats. Om du exempelvis inaktiverar "Sessions" -cookies frÄn din webblÀsare kan du inte logga in pÄ ditt No Account Casino -konto.

VÀnligen, lÀs gÀrna igenom integritetskyddspolicien för information om hur vi skyddar din integritet.

E. STÄNGA AV COOKIES VIA DIN WEBBLÄSARE

För mer information om hur du inaktiverar cookies och/eller Àndra dina integritetsinstÀllningar, besök www.allaboutcookies.org. Alternativt kan du ocksÄ besöka din webblÀsares hjÀlpfunktion för webblÀsarspecifikhjÀlp.

Du hittar generell information om cookies pÄ de flesta webblÀsare, vilket möjliggör för dig att se vilka cookies som lagras pÄ din enhet, ta bort dem (helt eller delvis) och lÄter dig blockera eller tillÄta cookies för alla eller specifika webbplatser. Vanligtvis har du ocksÄ möjlighet att stÀnga av tredjepartskakor separat. Det Àr viktigt att notera att instÀllningarna som erbjuds av en webblÀsare eller enhet ofta bara gÀller för den speciella webblÀsaren eller enheten dÀr instÀllningarna stÀlldes in och/eller Àndras.

Nedan följer lÀnkar till vanligtvis anvÀnda webblÀsare bland vÄra anvÀndare:

Dessutom har Google Analytics egna avstÀngningsalternativ:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

F. ÄNDRINGAR AV DENNA COOKIE POLICY

Vi kan dÄ och dÄ behöva Àndra eller uppdatera denna cookie policy. I sÄdant fall kommer alla Àndringar att publiceras pÄ vÄr webbplats pÄ denna sida och de kommer att trÀda i kraft vid tidpunkten för offentliggörandet. Vi rekommenderar att du kontrollerar den hÀr sidan och lÀser denna Cookie Policy regelbundet för att se om det finns uppdateringar eller Àndringar sedan senaste besöket och se till att du Àr uppdaterad med den aktuella versionen.